බක් මහ අකුණු - පාත්‍ර‍ වර්ගයා

මුදලි - ජයනාත්  බණ්ඩාර

ලමාතැනී - මාදනී මල්වත්තගේ, කැලුම් ගම්ලත්

ජාසොන් - ඉන්දික ජයසිංහ

පබුලිනා - තරංගා කුමාරි

පෙරේරා - රොඩ්නි වර්ණකුල

කරුණාවතී - රත්නශීලා පෙරේරා

බයියප්පු - ජනක රණසිංහ, බුද්ධික රණවීර

ප්‍රේමදාස - යොහාන් රණසිංහ, ඉෂාර ප්‍රමුදිත වික්‍රමසිංහ

මැණිකා - සංජීවනී විජේකෝන්

ආරච්චි - මහේෂ් අමරකෝන්


රචනය හා ප්‍ර‍ථම නිෂ්පාදනය - දයානන්ද ගුණවර්ධන (1963)

සංගීත නිර්මාණය - සෝමදාස ඇල්විටිගල

තෙවන නිෂ්පාදනය - වසන්ත ගුණවර්ධන (2016)


තෙවන නිෂ්පාදන රංග වින්‍යාසය - ප්‍රසන්නජිත් අබේසූරිය

සංගීතය මෙහෙයවීම - පුබුදු වල්පිට

වාදක මණ්ඩලය - විමුක්ති සිරිමාන්න, විජිත නාවල, ෂමිත් වල්පිට, චතුර ජයමහ, දයා පෙරේරා


ඇඳුම් නිර්මාණය - අයිරාංගනී ගුණවර්ධන, අභිමංගලා ගුණවර්ධන

අංග රචනය - චන්ද්‍ර‍සිරි රාජපක්ෂ

පෙල කියාදීම - ඉන්දික රාමනායක, සේරී නවංජනා ජයසේකර

වේදිකා පරිපාලනය - අසෝක ජයසිංහ

පරිපාලන සහය - මහේෂ් අමරකෝන්

වේදිකා සහය - චමින්ද ප්‍රසාද්, අනුර වන්නිආරච්චි

වේදිකා සැරසිලි - අභිමංගලා ගුණවර්ධන, රංජිත් ප්‍රේමතිලක, ඉන්දික රාමනායක

විදුලි ආලෝකකරණය - ගාමිණී වන්නිආරච්චි

කැරකෙන වේදිකාව - කැලුම් සමීර ජයසිංහ (සමීර ඉංජිනියරින්, බත්තරමුල්ල)

තාක්ෂණික උපදෙස් - කීර්ති ගුණවර්ධන, ශාන්ත කුමාර